De samenwerking tussen ziekenhuis en de zorg thuis is een van de zaken die beter kunnen, zegt Schippers. ANP XTRA

Het lukt gemeenten nog niet passende zorg te organiseren en dat was wel de bedoeling van het nieuwe zorgstelsel dat dit jaar is ingegaan. Dat concluderen belangenorganisaties, die het afgelopen kwartaal meer dan 10.000 klachten binnenkregen.

Zij zien het aantal meldingen stijgen. Gemeenten moeten nu echt orde op zaken stellen, waarschuwen ze. Het aantal mensen dat voor zorg naar zijn gemeente moet, stijgt komend jaar. Veel mensen krijgen nu nog zorg op basis van de oude regels, maar dat overgangsrecht vervalt komend jaar.

Keukentafelgesprekken

Melders zijn ontevreden over de manier waarop er met zorgvragen wordt omgegaan. Zij moeten lang wachten, worden slecht of niet te woord gestaan of ontvangen niet de zorg die ze nodig hebben. Ook worden mensen heen en weer gestuurd tussen instanties. Bovendien hebben gemeenten soms niet de deskundigheid om naar de juiste zorg door te verwijzen.

Een groot deel van de meldingen gaat over de zogenoemde keukentafelgesprekken, waarbij iemand van de gemeente bij mensen thuiskomt om over passende zorg te praten. Die gesprekken lijken eerder bedoeld om te bezuinigen dan om de juiste zorg te bieden, zeggen de klagers. Ook klagen mensen veel over huishoudelijke hulp die er minder of helemaal niet meer is.

Ondersteuningsteams

Staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers erkennen dat het nog niet goed genoeg gaat. Partijen moeten beter van elkaar weten wat ze doen, zodat ze ook beter samenwerken, vinden ze. 

Daarom komen er nog dit jaar ondersteuningsteams die gemeenten en zorgorganisaties gaan helpen.

Van Rijn wil verder de opleiding verbeteren van mensen die de keukentafelgesprekken voeren. Hij gaat met cliëntenorganisaties en gemeenten kijken hoe het beter kan. 

De staatssecretaris benadrukt dat de ambtenaren zich moeten inleven in de situatie van de betrokkenen en hun familie en dat ze ook de financiële gevolgen van bepaalde keuzes moeten uitleggen. 

Meldpunten

Toen gemeenten op 1 januari zorgtaken van de provincies en het rijk overnamen, richtten veel belangenclubs een meldpunt op om een vinger aan de pols te houden. 

In dit rapport zijn meldingen meegenomen van onder meer Iederin, de landelijke koepel voor mensen met een chronische ziekte of beperking, de Nationale Patiënten en Cliënten Federatie (NPCF) en het landelijke platform GGZ (LPGGz).   

Van Rijn over klachten zorg

STER reclame