ANP

In de Tweede Kamer is grotendeels positief gereageerd op de aanbevelingen van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Wel vinden veel Kamerleden dat er nog steeds te veel onduidelijkheid is over de toekomst van de provincie. 

Alders adviseerde vanmiddag om het risico dat huizen in Groningen lopen op beschadiging door een aardbeving, terug te brengen. Ook pleitte hij voor een onafhankelijke arbiter. Die moet in het leven worden geroepen voor burgers die er tijdens onderhandelingen over schadevergoedingen met de NAM niet uitkomen. 

De VVD is positief over de plannen van Alders. "Er ligt een stevig conceptrapport met goede aanbevelingen die de leefbaarheid en veiligheid van Groningers verder moet vergroten", zegt VVD-Kamerlid Bosman. Hij noemt de aanbeveling over de arbiter begrijpelijk. 

Het is een stap in de goede richting waarbij inwoners centraal worden gesteld.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder

De PvdA zegt de open houding van Alders te waarderen. "De manier waarop hij bewoners centraal stelt, kiest voor duurzame oplossingen en daadwerkelijke verbeteringen nastreeft verdient lof", zegt Kamerlid Jan Vos. Hij vindt het terecht dat de NAM meer naar de achtergrond verdwijnt. Vos wil wel dat de winning van gas verder omlaag gaat.

Ook het CDA is positief over de plannen. "Het is een stap in de goede richting waarbij de inwoners centraal worden gesteld", vindt Kamerlid Mulder. Wel wil ze meer duidelijkheid over de financiering van de plannen. Het voorstel voor een onafhankelijke arbiter kan op haar steun rekenen. 

D66 noemt het rapport een belangrijke stap. "De kwetsbaarste gebouwen worden als eerste aangepakt", zegt Kamerlid Van Veldhoven. "Maar het is teleurstellend dat onduidelijk blijft om hoeveel gebouwen het gaat en wanneer Groningers weer veilig zijn."

Duidelijkheid

De ChristenUnie mist een duidelijke keuze voor het fors verlagen van de gaswinning. "Op die manier kan het risico op bevingen namelijk worden verkleind", zegt Kamerlid Dik-Faber. Ze is wel tevreden dat het rapport duidelijkheid biedt over de versteviging van huizen. "Ook hoop ik dat de schadeafhandeling voortaan beter en sneller wordt, nu de beoordeling onafhankelijk van de NAM gaat plaatsvinden", aldus het CU-Kamerlid.

De SP noemt het plan een "half bolletje ijs zonder duidelijke smaak". Kamerlid Smaling vindt het plan niet concreet genoeg. Hij is wel positief over het idee van een onafhankelijke arbiter. 

Te weinig ambitie

GroenLinks is niet tevreden. Kamerlid Van Tongeren zegt dat eisen uit de Tweede Kamer worden genegeerd en beloftes aan Groningers worden gebroken. "Uit de plannen van Alders spreekt te weinig ambitie voor snelle verandering", zegt Van Tongeren.

Ook PVV-Kamerlid Klever vindt dat Alders weinig concrete maatregelen biedt in zijn voorstel. "Er worden veel plannen gemaakt, met veel open deuren, maar er gebeurt te weinig." 

STER reclame