NOS Nieuws

Inspectie onderzoekt angstcultuur en incidenten bij UMC Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of er op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht sprake is van een angstcultuur en van niet gemelde fouten waardoor patiënten zijn overleden.

Aanleiding is het tv-programma Zembla van vanavond, waarin een voormalig KNO-arts van de afdeling en een anoniem staflid een boekje opendoen. Het UMC heeft naar aanleiding van de uitzending aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke patiënteninformatie.

Onveilig

Vorig jaar waren bij de inspectie al anonieme meldingen binnengekomen. Door het onveilige klimaat op de afdeling zou de patiëntveiligheid in gevaar zijn gekomen.

De inspectie constateerde een groot verschil tussen de informatie van de anonieme melders en die van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De inspectie verzocht meermaals om concrete informatie over incidenten. Uit angst voor represailles wilden de melders daar niet aan meewerken.

Tijdens een onaangekondigd bezoek aan de afdeling dit jaar kon de IGZ geen onveilig werkklimaat of een angstcultuur vaststellen. Daardoor waren er onvoldoende aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Dodelijke complicaties

De inspectie is nu opnieuw een onderzoek begonnen naar aanleiding van de uitzending van Zembla. Daarin wordt gezegd dat het afdelingshoofd een autoritaire managementstijl heeft en mensen tegen elkaar uitspeelt. Ook zouden KNO-chirurgen onder grote tijdsdruk moeten opereren.

Volgens anonieme meldingen zijn ook grote fouten onder het tapijt geveegd. Er zouden zich "dodelijke complicaties" op de afdeling hebben voorgedaan. Tijdens een operatie zou er per ongeluk een halsslagader zijn doorgesneden, waardoor de patiënt overleed.

Nog twee calamiteiten

De inspectie gaat onder meer dit incident onderzoeken. Recent zijn twee calamiteiten alsnog door het UMC Utrecht aan de inspectie gemeld. "Ook die meldingen worden onderzocht."

De centrale hal van het UMC Utrecht

Bij een calamiteit gaat het volgens de inspectie om een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid.

Reactie UMC

Het UMC ontkent niet dat er in het ziekenhuis fouten worden gemaakt, maar denkt dat de uitzending een negatief en eenzijdig beeld geeft.

"Dat is zeer te betreuren gezien de inspanningen die we met elkaar dagelijks leveren om het hoogst mogelijke niveau van zorg en veiligheid te bereiken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl