ANP

Groningen wacht in spanning op het meerjarenplan van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Hij presenteert vandaag zijn plan over hoe de provincie in de toekomst om moet gaan met de problemen die ontstaan door gaswinning in het gebied.

Verslaggever Marc-Robin Visscher peilt de stemming in het noorden: wat verwachten de inwoners van de plannen?

"Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Hoor ons alsjeblieft, en neem ons serieus. Dat is het typische gevoel dat hier heerst." Aan het woord is Albert Mulder, voorzitter van de ouderraad van de Abt Emo-school in Westeremden. De basisschool raakte de afgelopen jaren beschadigd door de aardbevingen in het gebied, als gevolg van de aardgaswinning.

5-0

Mulder zegt dat Alders voorafgaand aan de presentatie van zijn plannen eigenlijk "al met 5-0 achterstaat". Het belangrijkste punt is volgens hem dan ook dat vandaag een stap wordt gezet in het terugwinnen van vertrouwen.

"Laat maar eens zien dat wij als bewoners serieus worden genomen en dat er zaken worden opgepakt", zegt Mulder. "Ik hoop dat hij ons met deze plannen kan overtuigen."

Hans Alders ANP

Jeanette Ubels, een ouder van de Abt Emo-school, zegt dat de gemeente Westeremden een goed verhaal had over het verstevigen van het schoolgebouw. In de gemeente heeft ze dus wel vertrouwen, maar niet in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nederlandse Staat.

Inspraak burgers

Dat vertrouwen kan groeien, als de NAM gepaste maatregelen neemt, zegt Ubels. "De snelheid waarmee gas uit de bodem wordt gehaald, is daarop van invloed. Daar heeft de NAM de regie over. Ze kunnen het vertrouwen terugwinnen, door die gaskraan verder dicht te draaien."

Ubels zou het waarderen als er bij het meerjarenplan meer ruimte is voor inspraak van burgers. "We vinden het belangrijk dat de gebouwen versterkt worden, maar ook dat we zelf de regie houden over hoe het er uit komt te zien. Het is heel belangrijk dat deze kleine, mooie dorpen in het Groningse platteland met beschermde dorpsgezichten er straks onbeschadigd uit komen te zien."

STER reclame