Rapport commissie-Samson ANP

Slachtoffers van misbruik in de zorg krijgen meer tijd om een schadeclaim in te dienen. De regeling zou dit jaar eindigen, maar het kabinet verlengt die termijn tot februari 2017.  

De regeling is ingesteld na een zeer kritisch rapport van de commissie-Samson in 2012. Daarin stond onder meer dat kinderen die uit huis zijn geplaatst niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik kregen waar ze recht op hadden en dat overheid, instellingen en pleegzorg tekort zijn geschoten. 

Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg krijgen nu 3,5 jaar om zich te melden. Voor die looptijd is gekozen, omdat die even lang is als de termijn voor het indienen van een claim na seksueel misbruik in de katholieke kerk.

STER reclame