ANP

'Laat werkloze leraren vluchtelingenkinderen lesgeven'

tijd van publicatie

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met een voorstel van D66 om werkloze leraren in te zetten voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen. Het kabinet moet dit in overleg met onderwijsorganisaties organiseren.

Sommige scholen krijgen er ineens vluchtelingenkinderen bij. Andere scholen moeten door een dalend leerlingaantal onderwijskrachten ontslaan. Het inzetten van ontslagen of andere werkloze leraren moet ertoe leiden dat vluchtelingen eerder en tegen lagere kosten onderwijs krijgen.

Tijdelijk

Ook wil de Kamer dat het kabinet een oplossing verzint voor het probleem dat scholen in de buurt van opvangcentra te weinig geld krijgen voor het aantal vluchtelingenkinderen dat bij hen op school zit. Deze scholen krijgen er regelmatig tijdelijk leerlingen bij, die na een korte periode weer met hun ouders meeverhuizen naar een vaste woonplaats.

Omdat er maar twee keer per jaar naar het leerlingenaantal wordt gekeken, lopen scholen soms geld mis terwijl ze wel extra leraren hebben moeten inzetten. 

Recht op onderwijs

Ook nam de Tweede Kamer een motie van D66 aan die het recht op onderwijs in de wet vastlegt. Hiermee kunnen geweigerde leerlingen en hun ouders onderwijs afdwingen bij een school.

D66-Kamerlid Van Meenen: “Scholen hebben er belang bij om leerlingen of studenten te weigeren die niet aan het gemiddelde komen. Leerlingen die bijvoorbeeld een extra zorgbehoefte hebben, die laatbloeier zijn, of voldoende, maar onder het gemiddelde scoren. Zo hoort ons onderwijs niet in elkaar te zitten". 

STER Reclame