Een Turkse brengt haar stem uit in Ankara AFP

De parlementsverkiezingen in Turkije zijn door geweld en intimidatie niet geheel democratisch verlopen. Dat concluderen internationale waarnemers van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). 

Er viel voldoende te kiezen, maar de verkiezingen werden gehinderd door geweld, beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en aanvallen op campagnemedewerkers en de media. Vooral in de twee weken voor de verkiezingsdag werden veel activisten - van met name de oppositionele Koerdische HDP-partij - aangevallen en opgepakt. 

De AK-partij van president Erdogan won gisteren een meerderheid in het parlement. Het waren de tweede verkiezingen in het land in vier maanden tijd; in juni had de AK-partij zijn meerderheid nog moeten afstaan, mede door een sterke uitslag van de Koerdische HDP. Er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven omdat coalitiebesprekingen mislukten. 

Angst

"Helaas kan deze campagne worden gekenschetst door oneerlijkheid en tot een zekere hoogte door angst", zegt Andreas Gross, hoofd van de parlementaire waarnemersmissie van de Raad van Europa. Hij benadrukt dat het nu van groot belang is dat president Erdogan alle partijen betrekt bij de problemen van het land, "zodat alle stemmen worden gehoord".

Volgens de OVSE heeft het geweld in het zuidoosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, de mogelijkheid om campagne te voeren beperkt. "Een verkiezingsproces is pas helemaal democratisch als kandidaten zich vrij voelen om campagne te voeren en kiezers moeten ervan uit kunnen gaan dat ze hun stem kunnen uitbrengen in een veilige omgeving", zegt Margareta Cederfelt, hoofd van de OVSE-missie. 

De waarnemers hekelen de juridische beperkingen die aan media zijn opgelegd. Als voorbeelden worden genoemd: onderzoeken naar journalisten die terrorisme zouden steunen of kritiek hadden op de president; het blokkeren van websites; inbeslagnames bij media en het niet meer doorgeven van digitale tv-stations. Drie van de vijf nationale tv-stations hadden volgens de waarnemers een duidelijke voorkeur voor de regerende AK-partij van president Erdogan.

'Erdogan heeft het spel toch het slimst gespeeld'

Verdeeld

De verkiezingsuitslag toont volgens correspondent Lucas Waagmeester dat het land verdeeld is. "Maar Turken die wij spraken die niet op de AK-partij stemden, leggen zich erbij neer", zegt Waagmeester. "Sommigen zijn bang dat vrijheden verder ingeperkt gaan worden, sommigen zeggen ons dat het volk laf is geweest en liever voor rust kiest dan voor absolute vrijheid. Maar het wordt wel algemeen geaccepteerd dat dit een overweldigend succes is voor de AK-partij, voor president Erdogan."

STER reclame