ANP

Om te zorgen voor een veilige digitale toekomst is nú onderwijs nodig in digitale vaardigheden. De Nationale Cybersecurity Raad (CSR) zegt dat in een advies aan de staatssecretarissen Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad pleit voor een digitaal vaardigheidsbewijs.

Een veilig wachtwoord, maatregelen tegen phishing en bescherming van de privacy moeten voor iedereen vanzelfsprekend worden, vindt de raad. In de CSR werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet. De twee duovoorzitters zijn Eelco Blok, ceo van KPN, namens de werkgevers, en Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV).

Safe haven

Het belang van digitale veiligheid voor de economie is enorm groot, benadrukt Schoof op NPO Radio 1. "Als er gejat wordt, kan er hoogwaardige kennis verloren gaan. Er kan via economische spionage grote schade worden toegebracht aan vitale sectoren als energie of telecom." 

Nederland heeft een hoge connectiviteit, zegt Schoof. Er gaat veel via internet. Daardoor worden we er steeds meer van afhankelijk en is het van groot belang om er veilig mee om te gaan. Met de toename van het internetgebruik stijgt ook de cybercriminaliteit, waarschuwt hij. 

De raad vindt dat er een safe haven gecreëerd moet worden. De risico's voor overheid, bedrijfsleven en de kennisindustrie moeten worden aangepakt. Mensen en bedrijven moeten digitaal weerbaar worden.

Alert, niet naïef

Er zijn al stappen genomen voor een veilige interneteconomie, maar nog niet genoeg. "We moeten verder kijken, we moeten jongeren volledig digitaal bewust maken." Volgens Schoof hebben jongeren nog te weinig kennis van de risico's van internet. Ook zijn nog te weinig jongeren geïnteresseerd in een opleiding cyberveiligheid. 

Daarnaast loopt het onderwijs achter. "We moeten docenten scholen om de basisprincipes te integreren in het onderwijs." Digitale vaardigheid hoeft wat hem betreft geen apart vak te worden. Dat zou te belastend zijn voor het onderwijs. 

"En ondertussen moet iedereen vooral de kansen die internet biedt aangrijpen. Let daarbij op het slotje, op een https-adres en open geen verdachte mail. Wees alert online, niet naïef."

STER reclame