Mannen gelukkiger dan vrouwen

Nederlandse mannen zijn iets gelukkiger dan vrouwen. Het merendeel van de mannen, 69 procent, zegt (bijna) altijd gelukkig te zijn. Bij de vrouwen is dat 65 procent. Vrouwen vinden de dingen die ze doen wel vaker zinvol dan mannen: 91 procent tegen 87 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat voor het eerst een omvangrijk onderzoek heeft gedaan naar het welzijn van Nederlanders. In het verleden heeft het CBS er wel onderzoek naar gedaan, maar dan als onderdeel binnen andere onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zich in vergelijking tot mannen vaker zenuwachtig en somber voelen. 72 procent van de mannen zegt zich (bijna) altijd kalm te voelen, tegenover 61 procent van de vrouwen.

Nederlands geluk

Naast de vraag over de mate van gelukkig zijn, vroeg het CBS ook hoe het staat met de tevredenheid. Daarop zei 85 procent van de ondervraagde Nederlanders tevreden te zijn met zijn of haar leven. Daar zit geen verschil tussen mannen en vrouwen. Volgens het CBS is dat percentage sinds de metingen in 1974 begonnen redelijk stabiel.

Nederlanders zijn het meest tevreden over hun relatie: 94 procent. Het minst tevreden zijn mensen over hun gewicht. Daarover is 65 procent te spreken.

Gelukcijfers mannen vs. vrouwen

Daarnaast is 70 procent van de Nederlanders tevreden over hun financiële situatie, tegen 30 procent die er vaak zorgen over heeft. Dat geld niet gelukkig maakt, blijkt wel uit het onderzoek. Dertig procent van de mensen met een hoog inkomen geeft aan geen hoog persoonlijk welzijn te hebben. 

Provincies

Inwoners van Drenthe, Zeeland en Friesland zijn de meest tevreden inwoners van Nederland. 87 procent van de mensen in die provincies is tevreden met hun leven, tegen 81 procent in Flevoland, de minst tevreden provincie. 

In het onderzoek heeft het CBS naar acht elementen gekeken die van invloed zijn op een gelukkig leven, zoals gezondheid en sociale relaties.

Geluk per provincie

Sinds een internationale publicatie in 2009 over het meten van economische én sociale vooruitgang is er EU-breed meer aandacht voor het meten van geluksindicatoren. "Het gaat niet meer alleen om het meten van geld, maar ook om het meten van gevoel", zegt Jan Latten van het CBS. "De focus ligt niet alleen op het bruto nationaal inkomen, maar ook op het bruto nationaal geluk."

STER reclame