Ritueel geslachte schapen in Arnhem ANP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert de overheid om het ritueel slachten van dieren te verbieden. Het onverdoofd slachten levert volgens de toezichthouder te veel stress en pijn op bij de dieren.

Dat staat in het rapport Risicobeoordeling Roodvleesketen, over de risico's voor de volksgezondheid en dierenwelzijn. Daarin gaat het onder meer ook over het tegengaan van fraude in de vleessector en besmetting met ziekmakende bacteriën. 

Runderen

Vooral runderen ervaren veel stress en pijn bij het ritueel slachten, stelt de NVWA. Dat komt doordat zij minder snel het bewustzijn verliezen dan andere dieren: "Runderen zijn vergeleken met schaap en geit langere tijd bij bewustzijn vanwege verschillen in de anatomie van het bloedvatenstelsel in de hals- en kopstreek. Voor het te slachten dier is het traag intreden van de dood een ernstige aantasting van het welzijn."

Drie jaar geleden leidde de rituele slacht tot een discussie in Nederland. Een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd slachten te verbieden, werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar verworpen door de Eerste Kamer. 

Er was toen een flinke lobby van joodse en islamitische organisaties om het ritueel slachten te laten bestaan. Wel kwamen er strengere richtlijnen. 

Dierenarts

Volgens de NVWA blijven runderen geregeld langer dan 45 seconden in leven. In het rapport staat: "bij onbedwelmd doden van runderen is er een reëel gevaar dat dieren, na aansnijden, het bewustzijn niet verloren hebben binnen een tijdspanne van 45 seconden. Onderzoek en systematische registraties hierover ontbreken."

STER reclame