Sanne Ploegaert en Jöran Janse van het RAVON noteren hoeveel beekprikken ze hebben gevangen Jeroen de Jager / NOS

Nederland telt meer zoogdieren, broedvogels, reptielen en vissen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds. Veel diersoorten laten na decennia van achteruitgang weer voorzichtig verbetering zien. 

Volgens het WNF heeft het herstelwerk aan de natuur daaraan veel bijgedragen. Vooral met dieren in en rond het water gaat het daarom beter.

Toch is het volgens Sanne Ploegaert van RAVON geen tijd om achterover te leunen. "Als we niet ons best doen om voor de natuur op te komen, zullen we eenzelfde achteruitgang zien als in de vorige eeuw", waarschuwt hij. Het RAVON onderzoekt reptielen, amfibieën en vissen in Nederland.

Iets dat door menselijke invloed is achteruitgegaan, moet nu ook door ons worden geholpen.

Sanne Ploegaert, medewerker RAVON

Ploegaert en zijn collega zoeken met netten naar beekprikken, zeldzame waterdiertjes die in een groot deel van hun oorspronkelijke leefgebied zijn verdwenen. Dat komt vooral door vervuiling in de vorige eeuw.

Op plekken waar het nu beter gaat met de beekprik wordt een deel gevangen en vervolgens uitgezet in gebieden waar de diertjes niet meer voorkomen. Door een verbeterde waterkwaliteit en beekherstelprojecten kunnen ze daar nu wel weer overleven.

Natuurherstelproject met beekprikken

Op die manier helpt RAVON met het herstel van de populatie van de dieren. "We zijn nu op zoek naar 750 beekprikken. Die gaan we uitzetten in de Reusel, een beek in Noord-Brabant. Daar kwamen ze vroeger ook voor maar verdwenen ze weer door watervervuiling."

Door de herintroductie van het palingachtige beestje in gebieden waar het water schoon genoeg is, moet hun aantal de komende jaren nog verder toenemen. "Iets wat door menselijke invloed achteruitgaat, zal door ons ook een handje geholpen moeten worden om weer op hetzelfde niveau komen", zegt Ploegaert. 

Een beekprik Buiten-Beeld / Hollandse Hoogte

STER reclame