Rutte blijft bij btw-plan theaters

time icon Aangepast

Het kabinet houdt vast aan verhoging van de btw op kaartjes voor theater en concert. De Eerste Kamer wil uitstel van de maatregel, maar premier Rutte heeft per brief laten weten dat het kabinet een motie daarover naast zich neerlegt.

Wel schrijft Rutte dat hij de situatie in de kunstensector nauwgezet gaat volgen. Als blijkt dat de verhoging van de btw onevenredige schade toebrengt aan de sector, dan wil het kabinet daar rekening mee houden bij aanpassingen van het belastingstelsel, volgend jaar.

De Eerste Kamer kan de btw-verhoging nu alleen nog stoppen door het hele plan af te wijzen, maar die kans is klein.

STER Reclame