Miljoenenboete voor ABN Amro

Het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas in Amsterdam ANP

ABN Amro krijgt van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete van 2 miljoen euro. De boete is opgelegd omdat de bank de gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) niet goed bijhield.

De AFM kan daardoor niet goed beoordelen of de bank de wet- en regelgeving goed is nagekomen.

Te gunstig beeld

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die worden gebruikt bij het afsluiten van een lening. Ze werden in de periode 2005-2008 vooral afgegeven aan mkb-bedrijven om het risico van een stijgende rente te dekken.

De laatste jaren daalde de rente juist, waardoor ondernemers die hun lening wilden beëindigen grote verliezen leden. De AFM vindt dat banken bij het verstrekken van derivaten vaak een te gunstig beeld hebben gegeven van de risico's.

Eerder deze week werd al bekend dat ABN Amro 55 miljoen euro betaalt aan woningcorporatie Vestia als compensatie voor de miljardenschade met rentederivaten.

Oplossing

Rabobank, ABN Amro en Deutsche Bank hebben ruim 90 procent van alle derivatencontracten. Begin dit jaar werd de Rabobank al door de rechtbank op de vingers getikt omdat de bank zijn zorgplicht had geschonden bij het afsluiten van derivatencontracten.

ABN Amro laat weten dat het de eigen ontoereikendheid betreurt. De bank zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

STER Reclame