ANP Xtra

De VAR-verklaring voor zzp'ers en freelancers blijft langer geldig. Staatssecretaris Wiebes heeft besloten dat de nieuwe zzp-wet pas ingaat op 1 april 2016, in plaats van op 1 januari. De geldigheid van in 2014 en 2015 afgegeven verklaringen wordt daarom verlengd.

Zzp'ers hebben een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken. Het kabinet wil dat veranderen, omdat er in sommige sectoren veel schijnconstructies voorkomen. Mensen werken dan als zzp'er, maar hebben alleen schijnzelfstandigheid en zijn in feite in dienst van één bedrijf.  

Als de Belastingdienst zo'n schijndienstverband ontdekt, moeten de zzp'ers nu de naheffing betalen. De opdrachtgevers gaan altijd vrijuit. Straks kan de opdrachtgever wel verantwoordelijk worden gehouden.

Overgangsperiode

De staatssecretaris zegt dat hij iets meer tijd nodig heeft om het nieuwe stelsel in te voeren. "De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet", schrijft Wiebes aan de Eerste Kamer.

ZZP Nederland is blij met het uitstel. De belangenstichting had er zelf op aangedrongen, omdat ze wil dat 2016 een overgangsjaar wordt waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Nu is een eventuele overgangsperiode nog niet uitgewerkt.

STER reclame