NOS Nieuws

Steeds meer wanbetalers zorgpremie

Steeds minder mensen betalen de premie voor hun zorgverzekering op tijd. Eind 2014 waren er 327.334 wanbetalers met een betalingsachterstand van tenminste zes maanden. Dat waren er ruim 11.000 meer dan eind 2013, een stijging van 3,5 procent. Dat blijkt uit de Verzekerdenmonitor 2015 die minister Schippers deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eind juni 2015 was het aantal wanbetalers verder opgelopen met m eer dan zesduizend.

Daarnaast hadden op 31 december 2014 bijna 140.000 mensen een betalingsachterstand van twee of drie maanden. En ruim 121.000 mensen liepen vier of vijf maanden achter met de betaling van hun zorgpremie.

In totaal zijn er 13,4 miljoen verzekeringsplichtigen in Nederland. Kinderen jonger dan 18 zijn meeverzekerd met hun ouders.

CBS-cijfers

Vandaag kwam het ook het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het aantal wanbetalers. Volgens het CBS waren er eind 2014 298.000 mensen die zes maanden of meer achterliepen met het betalen van hun zorgpremie.

Het CBS-cijfer is lager omdat daarin onder meer alle wanbetalers zonder adres niet zijn meegenomen. Die worden door het Zorginstituut wel meegeteld. Daar wordt uitsluitend gekeken naar het aantal mensen dat zijn zorgpremie zes maanden niet betaalt.

De cijfers van het Zorginstituut zijn de meest betrouwbare, omdat het instituut de premie probeert te incasseren bij de wanbetalers. In 2014 is bij meer dan 61.000 mensen geen cent geïncasseerd, omdat ze geen traceerbaar inkomen hadden of onvindbaar waren.

Kenmerken

Het CBS heeft gekeken naar de kenmerken van wanbetalers.

Jongeren van 18 tot 25 jaar en jongvolwassenen van 25 tot 30 jaar zijn ongeveer twee keer zo vaak wanbetaler als het gemiddelde van de bevolking. Vijftigplussers zijn minder vaak wanbetaler en ouderen veel minder vaak.

Bij allochtonen ligt het percentage wanbetalers meer dan drie keer zo hoog als bij autochtonen. Antillianen en Arubanen spannen de kroon. Van die groep hoort ruitm 15 procent volgens het CBS tot de wanbetalers.

Hardnekkig

Minister Schippers noemt het grote aantal wanbetalers een hardnekkig probleem en ze vindt het onacceptabel als mensen zich aan hun verplichtingen onttrekken. Ze benadrukt dat er maatregelen nodig zijn om het "net te laten sluiten rond mensen die niet betalen." De minister praat daarover met verzekeraars, gemeenten, de schuldsanering en met sociale diensten.

Schippers vindt dat er nu veel te veel wanbetalers zijn. "Als de een niet betaalt, betekent dat de ander dubbel moet betalen."

Schippers over de wanbetalers

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl