Stowa

Een proef met een dijkdoorbraak in een kleine polder bij Schiphol is geslaagd. De veendijk werd de afgelopen twee weken verzwakt om te kijken wanneer de dijk zou bezwijken; dat gebeurde vanochtend vroeg om 06.30 uur, slechts twee uur eerder dan voorspeld.

Tijdens de proef in de Leendert de Boerspolder werden door onder meer de TU Delft allerlei metingen verricht. Waterschappen hopen dat ze daardoor beter kunnen voorspellen wanneer een dijk dreigt door te breken. Ze hoeven dan niet onnodig in actie te komen en kunnen zo geld besparen.   

Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland kocht enige tijd geleden de polder om hem te gaan gebruiken als waterberging voor overtollig water. Rijnland bood wetenschappers aan van de gelegenheid gebruik te maken om metingen te verrichten. 

Een deel van de omliggende polderdijk werd de afgelopen weken dus stukje bij beetje verzwakt door hem te verzadigen met water en achter de dijk de grond weg te graven. Meetapparatuur hield nauwkeurig de veranderingen in de dijk bij.

Een voorlopige conclusie is dat de huidige wetenschappelijke voorspellingen van doorbraken nauwkeurig zijn geworden. De definitieve onderzoeksresultaten worden volgend jaar zomer verwacht.

STER reclame