ANP
NOS Nieuws

Pensioenfonds ABP wil pensioenen duurzamer beleggen

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ambtenarenfonds ABP, gaat het investeringsbeleid verduurzamen. Het fonds kijkt voortaan naar vier criteria als het overweegt te beleggen in een bedrijf: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Het laatste criterium is nieuw.

Ook gaat ABP zich actiever opstellen bij bedrijven waarin het belegt en trekt het fonds daar meer tijd voor uit. Dat heeft gevolgen voor het aantal beursgenoteerde bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Dat wordt met zo'n 30 procent afgebouwd, van ongeveer 5.000 naar 3.500.

Eén van de ambities is om de CO2-uitstoot op de hele beleggingsportefeuille in vijf jaar tijd met 25 procent terug te dringen.

Uitsluitsel

Ook de afgelopen tijd investeerde het ABP niet zomaar overal in. Het fonds hanteert een uitsluitselbeleid. Het houdt lijsten bij met sectoren en bedrijven waarin het absoluut niet wil investeren.

Op die lijst staan bijvoorbeeld bedrijven die clusterbommen en landmijnen maken. Die lijsten geeft ABP mee aan de vermogensbeheerders die het geld namens het fonds beheren.

Dat gaat veranderen. ABP gaat de hele portefeuille tegen het licht houden en maakt onderscheid tussen 'koplopers' en de 'beloften'. De koplopers zijn de bedrijven die het al goed doen en de beloften zijn de bedrijven die nog niet duurzaam genoeg zijn, maar bij wie de belegging financieel interessant is.

Het ABP wil dat die 'beloften' de komende twee jaar stappen nemen om duurzamer te worden.

Fossiel

Dat ABP het investeringsbeleid verduurzaamt, betekent niet dat het volledig uit fossiele energie stapt. Wel wil ABP met bedrijven uit die sector kijken hoe het duurzamer kan. Het stoppen met boren bij Alaska door Shell ziet ABP als een overwinning die mede door hen is behaald.

Het verduurzamen van de beleggingen houdt ook meer in dan alleen investeren in schone energie. Zo gaat ABP de komende vijf jaar aan drie thema's extra aandacht geven: veiligheid, onderwijs en economische structuurversterking.

Investeringen in hernieuwbare energie zijn daar maar een klein onderdeel van. De ambitie van ABP is om daar in 2020 5 miljard euro in te hebben belegd. In totaal beheert het ABP zo'n 350 miljard euro aan pensioengeld van ambtenaren.

De nieuwe focus van het pensioenfonds leidt ertoe dat de komende jaren zo'n 30 miljard euro, een kleine 10 procent van het totale belegde pensioenvermogen van ABP, verschoven wordt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl