ANP

De afgelopen vijf jaar is de armoede op de BES-eilanden toegenomen. De economische ontwikkeling op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba valt tegen en het lokale bestuur is nog niet van voldoende kwaliteit. En dat was wel de bedoeling.

Sinds 2010 vallen de drie eilanden niet meer onder de Antillen, maar hebben ze een rechtstreekse band met Nederland. Ze zijn speciale gemeenten binnen het koninkrijk.

Op dit moment overheerst op de eilanden een breed gevoelde en sinds 2010 steeds verder toegenomen teleurstelling.

Commissie evaluatie staatkundige structuur Caribisch Nederland

Uit een evaluatie blijkt dat de hoge verwachtingen die de bewoners hadden niet allemaal zijn uitgekomen. "De balans is nog niet positief", zegt de evaluatiecommissie onder leiding van oud-minister Spies.

"Op dit moment overheerst op de eilanden een breed gevoelde en sinds 2010 steeds verder toegenomen teleurstelling", schrijft de commissie.

Verschillend uitgelegd

Dat komt volgens de commissie door verschillende factoren. "Gemaakte afspraken zijn niet altijd helder en worden verschillend uitgelegd. Verschillen in taal, schaalgrootte en cultuur bemoeilijken de samenwerking tussen de eilanden onderling en met de centrale overheid in Nederland."

Natuurlijk zijn Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ook getroffen door de wereldwijde crisis, maar ook los daarvan is de economische ontwikkeling beperkt, concludeert Spies. "De eilanden en Nederland missen een gedeelde aanpak die een economisch toekomstperspectief biedt."

Toch is het volgens de evaluatiecommissie nog te vroeg voor een definitief oordeel. Ze hoopt dat de resultaten een impuls kunnen zijn om de oorspronkelijke doelstellingen toch dichterbij te brengen.

STER reclame