ANP
NOS Nieuws

Gemeente kan overlastgever weren uit probleemwijk

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om criminelen of mensen die overlast veroorzaken te weren uit probleemwijken. Ze mogen woningzoekenden om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen of screenen op basis van politiegegevens.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel daarover van minister Blok. Het gaat om een uitbreiding van de 'Rotterdamwet'. Die wet maakte het al mogelijk om inkomenseisen te stellen als er veel mensen met een uitkering of laag inkomen in een wijk wonen.

Laatste redmiddel

De Raad van State had veel kritiek op de eerste versie van de wet, vooral omdat de privacy van mensen geschaad zou worden. Blok heeft zijn voorstel daarop aangepast.

Als gemeenten vinden dat de leefbaarheid in het geding is, kunnen ze als laatste redmiddel een straat, complex of wijk voordragen bij minister Blok. Die moet dan toestemming geven voor het screenen van woningzoekenden.

Politiechef

Het is niet de bedoeling dat gemeenten ongebreideld gaan neuzen in politiegegevens van woningzoekenden. De plaatselijke politiechef zal een overzicht van de relevante gegevens over iemand verstrekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of iemand in het verleden overlast heeft veroorzaakt.

Daarbij mag niet verder dan vier jaar teruggekeken worden. Ook de huisgenoten van de aanvrager worden gescreend. Mensen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit krijgen in veel gevallen geen VOG en kunnen op die manier geweerd worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl