De BICEP2-telescoop op de Zuidpool EPA

Het U.S. Antarctic Program (USAP) moet orde op zaken stellen bij twee bases op de Zuidpool. Uit een onderzoek door de National Science Foundation (NSF) blijkt dat de wetenschappers die er zijn gestationeerd zich flink misdragen.  Volgens de onderzoekers drinkt het personeel zo veel dat het in sommige gevallen tot vechtpartijen kwam. 

Het drankmisbruik op Antarctica leidt tot "onverwacht gedrag" zoals potloodventen. De wetenschappers komen daar vaak mee weg, terwijl ander personeel strenger wordt aangepakt.    

De onderzoekers maken zich zorgen over de relatie tussen die twee groepen, die afzonderlijk van elkaar tijd doorbrengen op de bases. In de zomerperiode werken er iets meer dan duizend mensen voor het USAP.

Brouwerij

Alcohol is niet verboden voor het personeel, er zijn op de bases meerdere cafés en een winkel waar alcohol wordt verkocht. Beschonken op het werk verschijnen is niet toegestaan. Toch merkten de onderzoekers dat dit regelmatig voorkwam. 

Uit navraag bij personeelszaken bleek dat er slechts één keer een ademtest is ingezet om dit te constateren. Terwijl er een duidelijke regel is dat zo'n test moet worden afgenomen als een leidinggevende denkt dat een personeelslid gedronken heeft. 

Dat er onder werktijd werd gedronken was niet moeilijk te ontdekken. Onder het bureau van een medewerker werd een krat bier gevonden. Een wetenschapper gebruikte zijn laboratorium zelfs als brouwerij. Hij moest de basis verlaten, maar hield wel gewoon zijn baan bij de universiteit waarvoor hij op de Zuidpool zat. 

Aanbevelingen

De NSF vindt dat er een systeem moet komen waarmee de misdragingen beter gedocumenteerd worden. Met die gegevens zou de leiding van de bases sneller kunnen reageren als er iets mis dreigt te gaan. Nu ontbreekt die kennis, schrijven de onderzoekers. Ook moet er meer gebruik worden gemaakt van ademtesten.

Verder zou de wetshandhaving beter moeten worden georganiseerd. Nu moeten  mensen dat doen die daar niet goed voor zijn opgeleid.  

Er werd tijdens het onderzoek ook nog gekeken naar de opslag van medicijnen. Daaruit bleek dat er massa's medicijnen liggen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ook is er geen goed systeem om bij te houden welke medicijnen er gebruikt worden. Om de gezondheid van de medewerkers te garanderen moet zo'n systeem er volgens de onderzoekers wel komen. 

STER reclame