Camping De Heidehoek in Wezep wordt toch niet omgebouwd tot opvanglocatie voor vluchtelingen. Omdat de gemeente er veel minder mensen wil opvangen dan eerder gepland, vindt het COA de verbouwing verhoudingsgewijs te duur. 

In eerste instantie waren er plannen voor een asielzoekerscentrum voor 600 mensen, maar veel inwoners van het Gelderse dorp waren daar fel op tegen. Op inspraakavonden kwamen zo'n duizend mensen af en de gemoederen liepen hoog op. Gebouwen werden beklad met leuzen als 'Nee AZC'.  

De gemeente concludeert nu dat 300 opvangplekken voor Wezep het maximaal haalbare zijn. En dat is niet de moeite van het verbouwen waard, zegt het COA. 

Spijtig 

Burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek, waar Wezep onder valt, noemt het spijtig "dat de gemoederen zo verhit raakten". Hij benadrukt dat de gemeente wel verantwoordelijkheid wil nemen. 

"We gaan goed kijken naar andere mogelijkheden. Graag maken we gebruik van de energie van inwoners die voor vluchtelingenopvang vrijwilligerswerk willen gaan doen."

STER reclame