Klacht Bussumse partijen over onderzoek CvdK Remkes

ANP
Geschreven door
Ardi Vleugels
Researchredacteur

Twee politieke partijen uit Bussum trekken officieel het handelen van de commissaris van de koning Johan Remkes in twijfel. Ze vinden dat het onderzoek dat hij heeft laten doen naar het omstreden declaratiegedrag van de Bussumse burgemeester Heijman niet deugt en trekken ook de rol die Remkes in de zaak heeft gespeeld in twijfel. 

Heijman kwam onder vuur te liggen, vooral omdat hij maar niet duidelijk kon maken waar hij woonde, terwijl hij wel onkostenvergoedingen ontving. Op verzoek van de burgemeester zelf liet Remkes uiteindelijk onderzoek naar de zaak doen. 

Hart voor Bussum, na de VVD de tweede partij in Bussum, is kritisch over die gang van zaken. "In opdracht van Remkes wordt een onderzoek gedaan, van ruim 40.000 euro aan gemeenschapsgeld, om aan te tonen dat het allemaal wel meeviel met die onterechte vergoedingen. Terwijl Remkes zelf een hoofdrol speelde in het proces. Hij zet hiermee de deur open naar onbehoorlijk bestuur en minder integriteit in het openbaar bestuur", zegt Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum.

Tuchtcollege

Hart voor Bussum en de Gooise Ouderen Partij (GOP) hebben daarom een uitgebreid klaagschrift ingediend over het onderzoek bij de Accountantskamer, een landelijk tuchtcollege voor accountants. Ze wenden zich tot dit orgaan omdat ze vinden dat het rapport een accountant onwaardig is en ook onterecht zou stellen dat de Gemeentewet niet hoeft te worden nageleefd als er andere informele afspraken gelden.

Remkes negeerde wens voor onafhankelijk onderzoek.

Munneke Smeets

De partijen stellen zich hardop de vraag of Remkes het onderzoek naar zich toe trok om er zo voor te zorgen dat zijn eigen rol onderbelicht bleef. Volgens hen negeerde Remkes de wet toen hij zelf ontheffing regelde voor Heijman van het woonplaatsvereiste. 

"Bovendien werden Heijmans vergoedingen goedgekeurd door de provincie, terwijl ze al waren afgekeurd door Bussumse ambtenaren en de gemeenteraad wist van niks", zegt Munneke Smeets. "Remkes wilde niet ingaan op onze verzoeken tot een gesprek en negeerde uiteindelijk dus ook onze wens voor een onafhankelijk onderzoek." Door die weigeringen escaleerde de zaak uiteindelijk, zegt Jan Kwekkeboom van de GOP.

Spanningen

De relatie tussen Hart voor Bussum en de commissaris van de koning Remkes is al langer gespannen. Vorige week noemde Remkes Bussum als voorbeeld van "kippendrift in de lokale politiek", omdat er met gebruik van sociale media al snel een rel ontstond. Ook in het onderzoek stond dat alle betrokkenen hun eigen waarheid hadden en dat die niet altijd meer was gebaseerd op de feiten. 

De aantijgingen uit Bussum maken geen indruk op Remkes. "Ze zijn daar permanent boos", zegt hij. "Het onderzoek is gedaan op verzoek van de gemeente zelf. Als commissaris heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Dan moet je achteraf niet gaan zeuren."

Remkes kwam eerder in het nieuws met pittige uitspraken over bestuurders die zich niet conform de regels gedroegen.

STER Reclame