Folkert Asselbergs, één van de onderzoeksleiders van iGeneTRAIN UMC Utrecht

Wetenschappers uit twaalf landen gaan samen onderzoek doen om de kans van slagen van orgaantransplantaties te verbeteren. De samenwerking wordt geleid door het UMC Utrecht en de Universiteit van Pennsylvania.

Het programma heet iGeneTRAIN. Dat staat voor International Genetics & Translational Research in Transplantation Network. 

De onderzoekers gaan van alle patiënten die een transplantatie ondergaan van een nier, hart, lever of long DNA verzamelen. In dat genetische materiaal gaan ze vervolgens op zoek naar de mechanismen die ervoor zorgen dat getransplanteerde organen worden afgestoten of slecht functioneren.

Afstoting

In Nederland zijn deze eeuw tot nu toe ongeveer 13.000 transplantaties uitgevoerd. Wereldwijd zijn dat er meer dan een miljoen. Bij meer dan de helft van alle patiënten doen zich na kortere of langere tijd afstotingsverschijnselen voor. Die zijn cruciaal voor de overlevingskansen van patiënten die een nieuw orgaan hebben gekregen.

Het belang van genetische verschillen tussen donor en ontvanger van een orgaan is al lang bekend. Het eiwit HLA bijvoorbeeld, dat op vrijwel alle lichaamscellen voorkomt, is belangrijk. Als dat overeenkomt is de kans op succes van een transplantatie het grootst. Maar tegelijk biedt dat geen garantie tegen afstoting.

Vergelijken in het groot

Onderzoek over orgaantransplantaties gaat bijna altijd over één orgaan. Dat beperkt het aantal patiënten dat kan deelnemen aan zo'n onderzoek. Daardoor is het vaak niet mogelijk om de rol van kleine genetische verschillen te bekijken.

Tot nu toe zijn er 36 studies uit twaalf landen opgenomen in iGeneTrain. Die omvatten 31.000 DNA-monsters met ongeveer 800.000 genetische varianten. Folkert Asselbergs, hoogleraar cardiovasculaire genetica van het UMC Utrecht, is enthousiast.

"Het mooie is dat we gegevens hebben over het DNA van ontvangers én van donoren. En dat we die nu in het groot met elkaar kunnen vergelijken. Dat is echt uniek."    

STER reclame