Rouvoet± iedereen kan eigen rol blijven spelen

Zorgverzekeraars Nederland noemt het akkoord dat huisartsen, patiënten en het ministerie van VWS met elkaar hebben gesloten een goed voorbeeld voor andere sectoren in de zorg. 

Het akkoord dat vandaag werd gepresenteerd kwam er na na de campagne van de actiegroep van huisartsen Het Roer moet Om

Huisartsen krijgen meer ruimte om samen te werken en een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie tegenover de zorgverzekeraars. Allerlei overbodig papierwerk wordt afgeschaft. En er komt een eenvoudiger, minder tijdrovend systeem om de kwaliteit van de huisartsenzorg te meten.

Terecht

Voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland erkende bij de presentatie van het akkoord in Driebergen dat de huisartsen terecht aan de bel hebben getrokken. “Zeker op het punt van onnodige bureaucratie".  Rouvoet vindt het goed dat zorgverzekeraars met huisartsen daar nu kritisch naar hebben gekeken. 

"We hebben concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van overbodige en achterhaalde formulieren, procedures of handelingen. Uitgaande van de wederzijdse vertrouwensbasis die nu gelegd is, kunnen we de administratieve lasten samen aanpakken.”   

Andere beroepsgroepen

"We hebben nu afspraken gemaakt met de huisartsen", zei Rouvoet, "hierna willen we snel ook met andere beroepsgroepen aan de slag." 

De verzekeraars gaan zich eerst richten op afspraken met andere eerstelijns hulpverleners zoals fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten.  Ook die worstelen met veel door zorgverzekeraars opgelegde bureaucratie.

Schippers

Minister Schippers heeft het vandaag gepresenteerde akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister is ingenomen met de bereikte resultaten. 

"De gesprekken en het gezamenlijke plan hebben geleid tot herstel van vertrouwen. Dit is belangrijk om de samenwerking van de grond te laten komen in het belang van goede huisartsenzorg."

STER reclame