De spreeuw werd vandaag 50.990 keer geteld R.Wampers / Wikimedia / Creative Commons

Tijdens de landelijke vogelteldag werd de spreeuw vandaag het vaakst geteld. Duizenden vogelaars die op verschillende plekken in het land naar de lucht tuurden zagen er 50.990 voorbij vliegen. Op plek twee staat de vink, gevolgd door de kolgans. 

Door het mooie weer werden veel minder vogels gespot dan vorig jaar. Zon en een noordoostenwind zijn voor trekvogels ideale omstandigheden. Die vliegen daardoor wel hoger en zijn dan moeilijker te zien.

De top 10


aantal waarnemingen
1. Spreeuw 50.990
2. Vink 27.325
3. Kolgans 25.032
4. Graspieper 15.575
5. Kievit 12.747
6. Grauwe gans 9250
7. Kokmeeuw 8592
8. Kneu 6834
9. Toendrarietgans 6221
10. Sijs 5208

Hoewel de spreeuw vorig jaar ook al op één stond is vergelijken met andere edities lastig. De weersomstandigheden zijn erg bepalend voor de soorten en aantallen vogels die je kunt waarnemen. Zo werden er vorig jaar tien keer zoveel spreeuwen geteld.

Buidelmees

In totaal zagen de vogelaars vandaag 177 verschillende soorten. Bijzondere waarnemingen waren de rode wouw (13 maal), de bladkoning (6 maal) en de roodkeelpieper (4 maal). 

De buidelmees sluit het klassement af met twee waarnemingen.  

STER reclame