ANP
NOS Nieuws Binnenland Politiek

Nederlander gelooft in democratie, maar klaagt over politiek

Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen democratie de beste manier om een land te besturen, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Uit het rapport komt wel een grote onvrede naar voren over de dagelijkse politiek. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn over het functioneren van de regering. 

Het onderzoek gaat over hoe Nederlanders kijken naar de democratie en de politiek. Volgens de onderzoekers gaan deze resultaten in tegen het idee dat de democratie in een crisis verkeert. Wel is de onvrede met de politiek van veel mensen een probleem, zeggen de onderzoekers.

Vrijheden en besluitvorming

Mensen associëren democratie met vrijheid en aan een manier om besluiten te nemen. Ze denken bijvoorbeeld aan vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Over de vrijheden en de bescherming van die vrijheid is men positiever dan over democratie als vorm van besluitvorming.

Mensen die negatief zijn over die besluitvorming klagen vooral over politici die uit zijn op eigen belang en niet luisteren naar gewone mensen.

Eigen inspraak

Het merendeel van de burgers is voor meer eigen inspraak en zeggenschap. Zo geeft 55 procent van hen aan referenda te zien als geschikt middel om de belangrijkste besluiten te nemen. Toch vindt slechts 22 procent referenda beter dan de huidige vorm van volksvertegenwoordiging. Een reden hiervoor is dat mensen elkaar niet genoeg vertrouwen in het besturen van een land.

STER reclame