NOS Nieuws

Duizenden leerlingen kunnen niet naar school

  • Maino Remmers

    Verslaggever

  • Maino Remmers

    Verslaggever

Vandaag tellen de scholen het aantal ingeschreven leerlingen, maar naar schatting 8000 à 10.000 leerlingen tellen niet mee. Om uiteenlopende redenen kunnen ze niet naar het regulier- of speciaal onderwijs, bijvoorbeeld omdat scholen ze niet willen hebben.

Het gaat om kinderen als de 11-jarige Daymon van Hese, die vanwege autisme extra begeleiding nodig heeft. Moeder Christa heeft al veel scholen in en om Zoetermeer bezocht, maar nergens wilden ze hem in de klas. Volgens de wet passend onderwijs zou die plek er wel moeten zijn, maar wet en praktijk lijken ver uit elkaar te liggen.

De Kinderombudsman stelde onlangs dat er binnen het passend onderwijs veel kinderen buiten de boot vallen. Het ministerie erkent dat passend onderwijs het probleem van de thuiszitters nog niet heeft opgelost, maar stelt ook dat dit geen nieuw probleem is dat door het passend onderwijs zou zijn ontstaan.

Om aandacht te vragen voor het ontbreken van voldoende maatwerk komen ouders en kinderen vandaag samen in Den Haag. Christa gaat ook. "Daymon kan goed leren en is een intelligente jongen maar hij heeft extra begeleiding nodig in de klas", zegt ze.

Te weinig naar school

Daymon gaat vandaag naar zorgboerderij Swaenensteyn waar meer kinderen zitten met dezelfde achtergrond. "Eigenlijk zou hij twee dagen naar school moeten en twee dagen naar de boerderij, dat is ideaal. Vijf dagen in de klas is voor hem niet mogelijk", zegt Christa.

Daar wringt de schoen, zo horen we van Wim Deerenberg van het Alfrink College in Zoetermeer. "Als zo'n leerling maar twee dagen in de week op school zit, mogen we die niet inschrijven en krijgen we er dus ook geen vergoeding voor."

De school wil volgens hem wel, maar kan zonder extra geld geen passend onderwijs bieden. Christa heeft ook de leerplichtambtenaar al achter zich aan gehad. "Volgens de wet moet mijn zoon onderwijs hebben maar ik krijg hem dus nergens geplaatst."

Op de zorgboerderij begint Daymon vandaag met het verzorgen van de honden. Bert Hoogenboom van Swaenensteyn: "We geven ook educatie, dus spelenderwijs rekenen en taal. Ik mag mezelf geen onderwijzer noemen, dan gaan de alarmbellen rinkelen." Want zorg is een ander potje geld dan onderwijs. "De Leerplichtwet stamt uit 1969 en is hopeloos verouderd. Er zijn hier jongens die je helemaal niet in een klas moet zetten, die moet je hier met hun handen laten werken en ondertussen spelenderwijs taal en rekenen leren."

De honderd ouders en kinderen die vandaag samenkomen in Den Haag willen dat er een fonds komt dat het mogelijk maakt om zelf een leerprogramma samen te stellen. Volgens het ministerie van Onderwijs ligt de oplossing niet in meer geld maar in het verbeteren van bestaande samenwerkingen binnen het passend onderwijs. Ook zou de inspectie scholen die leerlingen weigeren strenger moeten aanpakken.

Moeder Christa heeft er een hard hoofd in. "Op de vorige school waar mijn autistische dochter opzat liep van alles rond, ook kinderen met ADHD en andere gedragsproblemen. Het was daar een janboel."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl