ANP

De Tweede Kamer wil aanvullende stukken van staatssecretaris Mansveld over de financiën bij ProRail. De Kamer was ontevreden met de uitleg van Mansveld over het mogelijke tekort van 475 miljoen euro en wil een onafhankelijk onderzoek.

D66-Kamerlid Van Veldhoven vatte het als volgt samen: "We debatteren hier al uren, maar ik krijg geen helderheid over wat de risico's bij ProRail zijn en hoe groot het tekort nu is."

Van Veldhoven stelde voor om de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten doen. Na overleg met de andere fracties werd hiervan afgezien, maar partijen willen wel dat een extern bureau onderzoek gaat doen naar de financiën bij ProRail en de rechtmatigheid van de uitgaven van de spoorbeheerder.

Aandeelhoudersvergadering

Ook moet Mansveld binnen twee weken schriftelijk antwoord geven op vragen en een verslag van de aandeelhoudersvergadering van ProRail naar de Kamer sturen. Daar werden de uitgelekte ProRail-stukken besproken, waarin veel kritiek is op het financiële beheer van de spoorbeheerder. De Kamerleden willen precies weten wat op die aandeelhoudersvergadering gezegd is.

Mansveld maakte bezwaar tegen het openbaren van het verslag, maar zegde uiteindelijk toch toe. "Ik zeg het toe, maar ik vind het een onverstandige toezegging", zei Mansveld.

Mansveld komt Kamer tegemoet met 'onverstandige toezegging'

De PVV diende aan het eind van het debat een motie van wantrouwen in. PVV-Kamerlid Madlener stelde dat Mansveld niet het gezag heeft om orde op zaken te stellen bij ProRail, maar andere partijen steunden de motie niet. 

SP-Kamerlid Bashir zei dat het vertrouwen in Mansveld tijdens het debat niet is toegenomen, maar hij wilde de beantwoording van Mansveld afwachten. 

Die beantwoording zal ze op een latere datum geven, als het debat wordt hervat.

Staat Mansveld nu onder curatele?

STER reclame