NOS Nieuws

Van der Steur erkent fouten rond Volkert-foto

Minister Van der Steur betreurt de gang van zaken rond de communicatie over de foto van Volkert van der Graaf. Volgens Van der Steur zijn er inschattingsfouten gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en zijn ook bij de informatievoorziening van allerlei instanties aan de bewindslieden dingen misgegaan. Hij wil dat de communicatie verbetert en dat informatie tijdig wordt gedeeld.

Medewerkers van het Openbaar Ministerie, de reclassering en de NCTV waren ervan op de hoogte dat er een foto zou worden gemaakt van Van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. De toenmalige minister Opstelten werd ook geïnformeerd over de optie van een foto. Maar Opstelten werd niet op de hoogte gesteld van publicatie in De Telegraaf op 17 juni 2014, zei Van der Steur.

Summier

Van der Steur heeft zich vorige week bij het beantwoorden van de Tweede Kamer gebaseerd op een bericht van het OM dat volgens hem niet alle informatie bevatte. Naar eigen zeggen is hij toen summier geïnformeerd over een foto, maar realiseerde hij zich niet de aard en omvang van de eerder gevoerde gesprekken.

Hij had toen beter kunnen zeggen dat hij van de gesprekken had gehoord of hij had kunnen melden dat de gang van zaken moest worden uitgezocht, vindt Van der Steur achteraf.

Van der Steur betreurt gang van zaken rond Volkert-foto

Volgens Van der Steur is voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Van der Graaf over de publicatie van de foto van Van der Graaf veelvuldig overleg geweest tussen OM, NCTV en andere onderdelen van het ministerie en met de advocaten van Van der Graaf. Het idee was dat door de publicatie een inschatting kon worden gemaakt van de manier waarop Van der Graaf moest worden beveiligd. "Het OM heeft toen ook aangegeven dat publicatie geen overtreding van het mediaverbod zou zijn".

Xander van der Wulp over Van der Steur

Volgens Van der Steur is niet meer na te gaan wie het idee voor een in scène gezette foto voor het eerst heeft geopperd. De NCTV was eerst vanuit beveiligingsoogpunt voorstander van het arrangeren van een foto, maar vond dat de noodzaak afnam naarmate de invrijheidstelling van Van der Graaf dichterbij kwam. "Maar dat het standpunt over de foto was veranderd, heeft de NCTV niet verteld aan de Dienst Bewaking en Beveiliging, de Reclassering, het Openbaar Ministerie en de advocaat van Van der Graaf."

Medewerkers

Van der Steur benadrukt dat in deze zaak gevoelige informatie alleen bekend was op het niveau van medewerkers. Volgens de minister moet de ambtelijke leiding ervoor zorgen dat er tijdig wordt opgeschaald als het om gevoelige informatie gaat.

De bewindsman vindt dat er geen aanleiding is voor maatregelen tegen concrete personeelsleden.

Volledige persco minister Van der Steur

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl