Ouderen gaan vaak later naar de dokter dan voorheen NOS

Een op de vier spoedeisendehulpposten in de Nederlandse ziekenhuizen zegt dat het beleid in de ouderenzorg mede de oorzaak is van het groeiende aantal ouderen dat naar de hulpposten komt. Twee van elke drie hulpposten zien een structurele toename van het aantal ouderen dat langskomt.

Een op de vijf meldt een sterke stijging van het aantal ouderen dat de post bezoekt. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek van de NOS bij alle SEH-posten in Nederland.

Er zijn er maar twaalf die het aantal ouderen niet zien stijgen. 59 constateren een structurele toename van het aantal ouderen. 

Langer thuis

Het Bravis Ziekenhuis met posten in Bergen op Zoom en Roosendaal ziet op beide locaties structureel meer ouderen komen. "Langer zelfstandig thuiswonen en de minder snelle opname in een zorginstelling spelen daarbij een rol."

Mensen vinden minder snel hun weg naar de zorg.

Een hulppost van het Reinier de Graaf Gasthuis

"Wij zien dat oudere patiënten steeds zieker binnenkomen", zegt de SEH van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. "Dit komt doordat ze in de thuissituatie om allerlei redenen langer met aandoeningen blijven doorlopen."

"Over het algemeen zien we dat mensen minder snel hun weg naar de zorg vinden", meldt de hulppost van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. "Hierdoor kan een behandeling pas later ingezet worden, met mogelijk een slechtere outcome en een langer genezingsproces."

Waarnemingen 

Veel ziekenhuizen hebben nog geen cijfers om hun waarnemingen te onderbouwen, maar de dagelijkse praktijk spreekt boekdelen.

De hulppost van het Deventer Ziekenhuis merkt dat soms lang gewacht wordt met het doorverwijzen van patiënten omdat "een ziekenhuisbezoek erg belastend is". Verder ontstaat "door de beperking van de zorg thuis of omdat mensen niet meer in een verzorgingshuis kunnen wonen, al bij een geringe achteruitgang van de gezondheidssituatie een crisissituatie".

In het Laurentius Ziekenhuis in Roermond daalde het totaal aantal patiënten op de SEH dit jaar, maar het aantal 75-plussers nam met 6 procent toe.

Aantal ouderen op spoedeisende hulp groeit

Achteruitgang

Ook op de hulpposten van de Ziekenhuisgroep Twente in Hengelo en Almelo denkt men dat de veranderingen in de ouderenzorg mede oorzaak zijn van de toename van het aantal ouderen. In Hengelo en Almelo gaat het om een stijging van 25 procent in twee jaar tijd.

"Het beleid is dat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor ouderen die vroeger naar een verzorgingstehuis gingen of regelmatig thuiszorg hadden en hier nu minder snel voor in aanmerking komen. Hierdoor ontbreekt, vooral bij patiënten zonder kinderen of andere directe mantelzorgers, een regelmatige controle en wordt achteruitgang van de gezondheid soms te laat of niet opgemerkt."

STER reclame