Veel leraren hebben moeite met de begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen, die sinds de invoering van het passend onderwijs in hun klas zitten. ANP

Het kabinet wil geen extra geld uittrekken om leraren in het basisonderwijs te helpen met de begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen. 

Regeringspartij PvdA en oppositiepartij D66 willen dat er 100 miljoen euro extra komt voor passend onderwijs op basisscholen. Dit geld komt er niet, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

Dekker denkt met betere samenwerking de problemen op te lossen. "De gesignaleerde knelpunten lossen we niet op met extra middelen", schrijft hij. "De oplossing ligt in een betere samenwerking en verbetering van de uitvoering."

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, drongen PvdA en D66 bij het kabinet aan op extra financiële middelen voor leraren in het basisonderwijs. Premier Rutte reageerde afhoudend, maar niet negatief. Hij beloofde dat Dekker deze maand nog met een antwoord zou komen. 

Uit rapporten blijkt dat veel docenten in het basis- en voortgezet onderwijs problemen hebben met het passend onderwijs, waarbij leerlingen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs moeten blijven. Het passend onderwijs zou zoveel energie opslorpen dat het ten koste gaat van de andere leerlingen. 

"Meer dan de helft van de docenten in het basisonderwijs en 60 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs is negatief", zei D66-leider Pechtold tijdens het debat. Hij wil "extra handen in de klas"om de juiste mensen en expertise in huis te halen."

Ik herken niet alle signalen uit de onderzoeken

Staatssecretaris Dekker over onderzoeken naar de problemen in het passend onderwijs

Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs is er sprake van een genuanceerder beeld en vinden veel leraren zichzelf wel competent om met de verschillen in de klas om te gaan. "Ik herken niet alle signalen uit de onderzoeken", staat in de brief.  Hij benadrukt dat hij scholen gaat aanspreken en helpen met de uitvoering van het passend onderwijs. Ouders worden beter geïnformeerd over hun rechten en plichten. 

Verder ontwikkelt het ministerie een "toolkit" om leraren te ondersteunen met verschillen in de klas. Uit de brief wordt niet duidelijk wat deze toolkit precies inhoudt.

Het passend onderwijs is een jaar geleden ingevoerd. 

Oppositiepartij D66 reageert teleurgesteld en benadrukt dat de leerlingen de dupe zijn. "Door de te grote plofklassen moeten leraren hun aandacht verdelen over teveel leerlingen", zegt Kamerlid Van Meenen. "Leraren moeten bovendien voor passend onderwijs worden bijgeschoold. Daar is meer geld voor nodig."

STER reclame