NOS Nieuws

Dijkhoff: asielstroom beheersbaar, wel tekort aan woonruimte

Dijkhoff: asielstroom tot nu toe beheersbaar

De instroom van vluchtelingen in Nederland is tot nu toe beheersbaar, vindt staatssecretaris Dijkhoff. "Maar het is niet iets waarvan ik zeg: joh, het gaat heel soepel, het kan allemaal nog wel meer. Het is elke dag hard aanpoten."

De staatssecretaris die belast is met het vluchtelingenvraagstuk reageerde voor aanvang van de wekelijkse ministerraad op verschillende incidenten. Naar aanleiding van de verstoring van een raadsvergadering in Purmerend zei hij dat hij de zorgen van burgers over de komst van asielzoekerscentra begrijpt.

Hij keurt het niet goed dat een inspraakavond onrustig verloopt. "Er hoort openbare orde te zijn, zodat de discussie ook gevoerd kan worden." Het is volgens hem aan het plaatselijke gezag om in te schatten of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

De vechtpartij in een asielzoekerscentrum bij Veenendaal noemt hij een incident. Hij zegt dat het helaas voorkomt dat er spanningen zijn op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. "Soms loopt het uit de hand. Dat hebben we weleens vaker gezien, maar het is niet iets wat elke dag voorkomt. Maar elke keer, is een keer teveel."

Woonruimte

NRC Next heeft een enquête gehouden waaruit naar voren komt dat één op de vijf gemeenten voldoende woonruimte heeft om asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. Dijkhoff zegt dat hij dergelijke cijfers al kende.

"Daarom hebben we ook die achterstand. Daarom zitten er ook 13.000 mensen in een asielzoekerscentrum, die al woonruimte hadden moeten hebben. En daarom zijn we ook in gesprek met gemeenten en woningcorporaties, om te kijken hoe we dat kunnen versnellen zonder dat ze nu per se een huis krijgen of de wachtlijsten voor andere mensen verlengen."

De staatssecretaris bedankte gisteren burgemeesters die "in ruime mate" gereageerd hebben op zijn oproep van vorige week. Hij zei toen dat er ook nog altijd behoefte is aan extra noodopvang voor korte tijd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl