NOS VoetbalAangepast

Verlies eredivisie: 71,8 miljoen

De eredivisieclubs hebben het vorig seizoen een gezamenlijk verlies geleden van 71,8 miljoen euro, zo blijkt uit het KNVB-rapport 'Seizoen in Cijfers'.

In de editie 2008/'09 was er nog een negatief netto resultaat van 31 miljoen.

De verslechtering is vooral terug te voeren op de transfersommen. Doordat er nauwelijks grote transfers waren, daalde die post van 100 naar 66 miljoen. Door afschrijving op de vergoedingssommen kleurde het resultaat nog dieper rood.

De financiële crisis leidde slechts tot een minimale omzetdaling. Ondanks hogere prijzen bleef de bezettingsgraad van de stadions hoog en werden er nagenoeg evenveel seizoenkaarten verkocht.

Toename bedrijfslasten vlakt af

De gezamenlijke sponsorinkomsten liepen met 2% terug tot 193,2 miljoen, waarmee de geringe omzetdaling voor de helft is verklaard. De beduidend lagere plaatsingspremies voor Europees voetbal leidden eveneens tot een omzetdaling.

De toename van de bedrijfslasten vlakte verder af. In 2009/'10 stegen die lasten nog licht (1,5%) naar 468,3 miljoen.

Met het rapport 'Het Seizoen in Cijfers 2009/2010' beoogt de KNVB het publiek en de media inzage in de cijfermatige ontwikkelingen in het betaalde voetbal in ons land te geven. 26 van de 36 BVO's stelden een rapportage beschikbaar. De overige gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van de clubs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl