NOS

Tien van de twaalf daarvoor aangewezen ziekenhuizen geven een duur middel tegen longkanker aan hun patiënten. De twee andere volgen binnenkort. Dat schrijft minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer. De Kamer vroeg om een brief na berichtgeving van de NOS.

De NOS meldde vorige week dat maar de helft van die twaalf ziekenhuizen het middel nivolumab daadwerkelijk gaf aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Nivolumab, een vorm van immuuntherapie, zet het eigen immuunsysteem van patiënten aan om tumoren aan te vallen. 

Gratis

Alleen uitbehandelde patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker komen ervoor in aanmerking. Per jaar komen er drie- tot vierduizend nieuwe patiënten bij. Het middel kost 50.000 tot 60.000 euro per patiënt per jaar. 

Uit de brief van de minister blijkt dat de fabrikant van het middel intussen met elf van de twaalf aangewezen behandelcentra een contract heeft afgesloten. Met het twaalfde ziekenhuis zijn de besprekingen bijna afgerond. 

De fabrikant stelt het middel voorlopig gratis beschikbaar in afwachting van een besluit van minister Schippers over toelating in het verzekerde pakket. De minister heeft het middel voorlopig in de wachtkamer geplaatst omdat ze door onderhandelingen met de fabrikant de prijs omlaag wil krijgen.

Voor elkaar

Minister Schippers schrijft dat tien van de twaalf centra het middel geven aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen. "Een klein deel nog maar kort. Twee ziekenhuizen geven aan dat ze de zorg binnen enkele weken gaan leveren". 

De ziekenhuizen die pas begonnen zijn of nog moeten beginnen met het toedienen van nivolumab voeren daarvoor drie redenen aan. Ze hadden tijd nodig om de zorg rond het gebruik van het middel te organiseren en om te kijken welke patiënten het middel moeten krijgen. Verder moesten ze aanvullende financiële afspraken maken met de zorgverzekeraars. 

Waarom enkele ziekenhuizen hun zaakjes al in juli voor elkaar hadden en al wel nivolumab konden geven wordt niet duidelijk uit de brief.

Behandelkosten 

Schippers benadrukt dat de kosten die ziekenhuizen maken om het medicijn aan hun patiënten te geven tot de verzekerde zorg horen. Zorgverzekeraars zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun verzekerden die in aanmerking komen voor het middel het ook krijgen. 

Over de vergoeding van de behandelkosten bestond veel onduidelijkheid bij de betrokken ziekenhuizen. Die kosten zijn hoog. Patiënten krijgen elke twee weken een infuus, dat duurt twee uur. Verder moet er voortdurend allerlei aanvullend onderzoek gedaan worden.

Onduidelijkheid

Schippers roept de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen op om "nadere afspraken" te maken over het gebruik van nivolumab, bijvoorbeeld het aantal te verwachten patiënten en de kosten van de behandeling. Dat vindt ze nodig om alle onduidelijkheid weg te nemen die eventueel bij de betrokkenen kan bestaan.

"Gezien de toestand van de patiënten die aangewezen zijn op dit middel is onduidelijkheid over wie de zorg kan leveren zeer onwenselijk", aldus Schippers.

STER reclame