Vluchtelingen in de noodopvang in Oirschot ANP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. De gemeenten krijgen vandaag een brief met die vraag.

Volgens de VNG komen er op dit moment duizenden vluchtelingen uit oorlogsgebieden per week naar Nederland en de asielzoekerscentra raken overvol. Steeds meer gemeenten vangen vluchtelingen op, maar de lasten moeten worden gedeeld, zegt de VNG. Daarom wordt nu een beroep gedaan op alle gemeenten.

Verblijfsvergunning

Het gaat om tijdelijke huisvesting voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar voor wie nog geen geschikte woonruimte is gevonden. De VNG roept gemeenten op om deze mensen tijdelijk onder te brengen bij particulieren, in een kerk, in een bedrijf of bij particuliere organisaties. "Doe iets tijdelijks, wees creatief", zegt burgemeester Wienen van Katwijk namens de VNG. 

"Als we dat als gemeenten doen, kunnen we tienduizend mensen laten uitstromen uit de azc's en dan kan het COA nieuwe mensen een plek geven", zegt Wienen. Hij zegt dat de VNG hiermee reageert op een oproep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan de gemeenten.

"Gemeenten, kijk creatief naar opvang vluchtelingen"

Noodsituatie

Nu moet het COA bijna per dag nieuwe azc's inrichten omdat er mensen aankloppen om hulp, zegt hij. Wienen vindt het verstandiger om de bestaande asielzoekerscentra beter te benutten. "Het gaat om mensen die sowieso naar de gemeenten moeten doorstromen." Gelet op de noodsituatie stelt hij voor om ze alvast naar de gemeenten te halen.

Staatssecretaris Dijkshoff van Asielzaken vindt het begrijpelijk dat de gemeenten worstelen met de opvang van asielzoekers. Daarom is hij blij met de oproep van de gemeenten. 

De VNG vraagt het kabinet om na te denken over de langere termijn. Dan moeten er voorzieningen komen op het gebied van zorg, huisvesting, onderwijs en integratie om deze vluchtelingen verder te helpen. 

STER reclame