ANP
NOS Nieuws

Kabinet doet te weinig voor meer banen, zeggen bonden

Veel bonden en brancheverenigingen reageren kritisch op de gepresenteerde plannen van het kabinet. Ze hadden gehoopt op betere maatregelen om banen te creëren.

Zo vindt vakcentrale FNV dat de maatregelen de verschillen tussen arm en rijk en tussen werkenden en niet-werkenden vergroten. Wel tevreden is de FNV over de plannen voor de aanpak van schijnconstructies, de aanpak van topinkomens en het extra geld voor kinderopvang.

Werk

Vakcentrale CNV vindt dat er veel wordt gepraat over werkloosheid, maar dat er te weinig concrete voorstellen worden gedaan door het kabinet. "Aan pappen en nathouden heeft de Nederlandse werknemer niets", zegt voorzitter Maurice Limmen. Volgens de vakcentrale moet er veel meer nadruk worden gelegd op het creëren van banen.

Ook vakorganisatie De Unie vindt dat de regering te weinig concrete plannen heeft om de werkloosheid te verminderen. Voorzitter Reinier Castelein zegt dat de gegevens die hij verzamelt aantonen dat er nog veel verborgen werkloosheid is en dat veel kansloze ouderen niet meer solliciteren.

Toekomst

De directeuren van de sociale diensten willen dat het kabinet meer investeert in de 131.000 mensen die sinds het begin van de crisis in de bijstand terecht zijn gekomen. Zij wijzen erop dat het risico anders erg groot is dat die mensen nooit meer aan het werk komen.

Maxime Verhagen van brancheorganisatie Bouwend Nederland is ook kritisch. Volgens hem vergeet het kabinet de lange termijn. Hij vindt dat het kabinet meer had moeten investeren in infrastructuur. "Infraplannen zijn er wel, maar de ambitie en het tempo liggen te laag." Door te investeren in infrastructuur worden ook snel nieuwe banen gecreëerd, zegt Verhagen.

Ook Ineke Dezentjé Hamming van FME, de werkgeversorganisatie in de technologische industrie, vindt dat het kabinet te weinig investeert in de toekomst: "Als we de verdienkracht van ons land willen behouden, moeten we nu ook volop investeren in R&D."

Arbeidsongeschiktheid

Daarnaast is ze bang dat door de plannen van het kabinet personeel voor mkb-bedrijven te duur wordt. Door de loondoorbetaling bij ziekte voor 2 jaar, 10 jaar lasten bij arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding wordt het steeds risicovoller personeel zelf in dienst te nemen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is positief over de economische cijfers die vandaag werden gepresenteerd. Ook is TLN kritisch over de risico's die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen voor werkgevers. Die komen dusdanig bij de ondernemers neer dat die huiverig zouden zijn nieuw personeel aan te nemen, zegt TLN.

Positief

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel positief over de begroting van de regering voor het komende jaar. Eerder al gaf voorzitter Hans de Boer het kabinet een "flinke pluim".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl