NOS Nieuws

Centrale Raad van Beroep verdwijnt

De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven verdwijnen. Het kabinet heeft daarover een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt onder andere in hoger beroep over zaken die spelen rond ambtenarenzaken, sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste rechter op het gebied van sociaal-economisch bestuursrecht en oordeelt bijvoorbeeld over zaken rond verboden prijsafspraken, tandartstarieven of landbouwsubsidies.

Het kabinet vindt dat het systeem van bestuursrechtspraak simpeler moet. Zaken die voor de Centrale Raad van Beroep komen, worden voortaan behandeld door de gewone gerechtshoven. En zaken bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de Raad van State komt een striktere splitsing van advies en rechtspraak. Zo mogen rechters in de Raad niet langer ook een adviserende functie hebben in dat orgaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl