ANP

Verschillende soorten antibiotica zijn niet meer leverbaar. Het gaat om antibiotica die worden gebruikt bij de behandeling van onder meer longontsteking, syfilis en infecties van de huid, spieren en pezen. 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) noemt de situatie uitermate zorgwekkend. De betreffende medicijnen zijn zogeheten smalspectrum antibiotica. Dat zijn antibiotica die alleen werken tegen een beperkt aantal soorten bacteriën. 

In Nederland zijn geen vergelijkbare producten op de markt. Daarom krijgen patiënten nu breedspectrum antibiotica, die veel meer soorten bacteriën bestrijden. Bacteriën kunnen daarmee sneller resistent worden en volgens het CBG staat dit haaks op het streven om resistentie tegen antibiotica juist tegen te gaan. 

Importeren

De niet leverbare medicijnen worden ook de komende jaren niet geproduceerd. Dit komt doordat de hulpstof natriumcitraat niet meer beschikbaar is, meldt fabrikant Astellas. Het CBG heeft Astellas verzocht oplossingen te bedenken zodat de medicijnen toch beschikbaar blijven. 

Ook zoekt het CBG naar een oplossing met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens het CBG kunnen tijdelijk alternatieve producten worden geïmporteerd op doktersadvies, maar dit kan alleen via de IGZ. 

Meer toezicht

Volgens apothekersorganisatie KNMP komt het steeds vaker voor dat fabrikanten bepaalde medicijnen niet kunnen leveren. De KNMP sprak onlangs van een explosieve stijging en pleitte voor meer toezicht door de overheid op de beschikbaarheid van medicatie.

In 2004 waren er 91 medicijnen niet beschikbaar, vorig jaar maar liefst 527. Vooral tijdelijke tekorten zijn de laatste tien jaar toegenomen, doordat fabrikanten steeds efficiënter moeten zijn. Ze houden daarom kleinere voorraden aan en schrappen productielocaties. 

Vorig jaar was in 3 procent van de gevallen geen goed alternatief voorhanden. In andere gevallen zoekt de apotheker naar een alternatief, bijvoorbeeld hetzelfde medicijn van een andere fabrikant of een ander middel. Maar dit kost tijd. En patiënten moeten soms wennen aan de nieuwe medicatie. De KNMP roept fabrikanten op tekorten zo snel mogelijk te melden. 

STER reclame