NOS Nieuws

Aantal zelfmoorden vrijwel gelijk gebleven

Voor het eerst in jaren is het aantal zelfdodingen in Nederland niet gestegen. Volgens het CBS maakten vorig jaar 1835 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn er vrijwel net zo veel als in 2013. Toen ging het om 1854 mensen.

Meestal zijn het mannen die hun leven beëindigen. Het aantal zelfdodingen onder mannen is het afgelopen jaar ten opzichte van 2013 iets afgenomen. Bij de vrouwen nam het aantal juist iets toe.

'Het aantal zelfmoorden daalt licht'

Het merendeel van de zelfdodingen werd gepleegd door mensen tussen de 40 en 65. De sterfte door suïcide is het hoogst in de noordelijke provincies, met name in Groningen. In Flevoland en Utrecht waren naar verhouding de minste zelfdodingen.

'Ouderen hebben het vaak iets moeilijker'

Suïcidepreventiedag

Het is vandaag suïcidepreventiedag. Over de hele wereld wordt er stilgestaan bij de noodzaak van preventie.

Naar aanleiding van de zelfgekozen dood van schrijver Joost Zwagerman benadrukte suïcidehulplijn 113Online gisteren dat het erg belangrijk is om te praten over depressies of andere problemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl