Vluchtelingen lopen over snelwegen en het spoor van Boedapest naar Wenen. Ze zijn door een cordon van de Hongaarse politie gebroken EPA

Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de inzet van Nederland voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Nederland wil in de toekomst alleen nog vluchtelingen opnemen die zich hebben gemeld in aangewezen veilige gebieden in de regio van oorlogsgebieden.

Migranten die zich daar niet eerst hebben aangemeld en rechtstreeks naar Europa zijn gekomen worden teruggestuurd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bevestigd dat dit de Nederlandse inzet wordt op de Europese Raad over vluchtelingen aanstaande maandag in Brussel.

Deze oplossing is niet op korte termijn te realiseren en heeft de instemming van meerdere Europese landen nodig. Op de korte termijn gaat het kabinet akkoord met een verdeling van vluchtelingen over de Europese landen.

Veilig 

Nederland wil afspraken maken met landen die als veilig worden beschouwd, zodat daar aanmeldcentra kunnen worden ingericht. Een voorbeeld van zo'n 'veilig land' waar vluchtelingen uit oorlogsgebied zich kunnen gaan melden is Turkije.

Toegelaten asielzoekers krijgen daar een verblijfsvergunning voor een specifiek Europees land waar zij zich moeten vestigen. Ze mogen niet doorreizen naar een ander Europees land. Het kabinet verwacht dat dit het draagvlak bij de andere Europese landen zal vergroten.

Verdeeldheid

Eerder zei PvdA-leider Samsom dat hij vindt dat Nederland met andere Europese landen tot een eerlijke verdeling van asielzoekers moet komen. Hij  noemde de verdeeldheid "schandalig".

​Regeringspartij VVD wil de buitengrenzen van Europa sluiten om zo de asielstroom in te dammen. VVD-Kamerlid Azmani vindt dat het huidige systeem mensensmokkelaars faciliteert en terroristen ongecontroleerd doorlaat.

STER reclame