ANP
NOS Nieuws

'Corporaties blijven zoeken naar alternatieven voor vluchtelingen'

Woningcorporaties bereiden zich voor op de nieuwe toestroom van vluchtelingen. Er wordt gekeken naar alternatieve locaties om vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te vangen. Dat is nodig, om te voorkomen dat 'reguliere' woningzoekenden in de toekomst langer hoeven te wachten. Maar de toestroom neemt geen dramatische proporties aan, zegt bestuurder Harry Bosch van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

"Afgelopen jaren ging 6 procent van de woningen naar statushouders, dat groeit in de richting van 10 procent", zegt Bosch. De wachttijd kan daardoor volgens hem iets langer worden. "Dat is acceptabel, maar het is wel urgent genoeg om andere oplossingen te bedenken. Ik doe daarmee niets af aan de problematiek van alle woningzoekenden, want die is er vaak wel."

Alternatieven

Verschillende woningcorporaties zoeken daarom naar woningen buiten de bestaande woningvoorraad. Zo wil de Rotterdamse corporatie Woonbron statushouders gaan huisvesten in lege kantoorpanden. Vestia is aan het kijken of eventueel zorgpanden gebruikt kunnen worden als woningen.

Je moet wel zorgen dat het bewoonbaar wordt. Dat kan soms provisorisch als het tijdelijk is, maar je pakt dat grondiger aan als het langdurig is.

Aedes-bestuurder Harry Bosch over alternatieve woningen

Bosch noemt dat een goede ontwikkeling. "De druk neemt toe. Dat betekent dat we niet alleen statushouders in bestaande woningen moeten onderbrengen, maar ook de vijver van woningen tijdelijk moeten uitbreiden."

De leegstaande panden zijn niet allemaal geschikt om mensen in te laten wonen, zegt hij. "Denk daarom ook aan tijdelijke woningen, zoals wooncontainers. En we hebben leegstand in verzorgingshuizen."

Investeren

Het is volgens hem ook mogelijk om sommige locaties geschikt te maken om langdurig mensen onder te brengen. "Als je er alleen een matras in legt, dan kan dat natuurlijk niet. Je moet wel zorgen dat het bewoonbaar wordt. Dat kan soms provisorisch als het tijdelijk is, maar je pakt dat grondiger aan als het langdurig is."

Het aantal statushouders dat een woning heeft gekregen, is de laatste maanden gestegen, zegt Bosch. "Maar de groep die daar recht op heeft groeit nog sneller. Daarom is het zaak dat we blijven zoeken naar alternatieven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl