Sociale huurwoningen in Eindhoven ANP
NOS Nieuws Politiek

Kamer: vluchtelingen mogen andere woningzoekenden niet verdringen

De Tweede Kamer en minister Blok zoeken naar "creatieve oplossingen" voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de toewijzing van woningen aan mensen met een vluchtelingenstatus niet ten koste mag gaan van andere woningzoekers. 

Volgens VVD-Kamerlid Van der Linde is het niet uit te leggen dat bijvoorbeeld agenten en onderwijzers soms jaren moeten wachten en dat vluchtelingen voorrang krijgen. Hij wil dat er minder urgentieverklaringen komen voor vluchtelingen. 

Cruciaal

Kamerlid Monasch van coalitiepartner PvdA noemde het cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak van het vluchtelingenbeleid dat de rekening daarvan niet eenzijdig neergelegd wordt bij één maatschappelijke groep, namelijk de sociale huurders. 

Een Kamermeerderheid wil een onorthodoxe aanpak en minister Blok zegde die ook toe, al benadrukte hij dat het om complexe problemen gaat. 

Doorstroom

Blok wees erop dat er 2,5 miljoen sociale huurwoningen zijn, maar dat zo'n 600.000 daarvan daarvan bezet worden door mensen die relatief veel verdienen. Hij wil dat de doorstroom verder op gang komt, zodat mensen op een wachtlijst eerder aan de beurt komen. 

"Ik begrijp heel goed dat mensen die al lang op een wachtlijst staan het wrang vinden als een vluchteling eerder een woning krijgt", zei de minister. Hij gaat de komende tijd met allerlei partijen overleggen en denkt bijvoorbeeld aan gebruik van lege kantoren en containerwoningen. 

De minister onderzoekt ook of het makkelijker moet worden voor particulieren om vluchtelingen op te vangen en of er bijvoorbeeld meer statushouders één woning kunnen krijgen.  

STER reclame