Dit opvangcentrum voor asielzoekers uit Balkanlanden bij Ingolstadt is vandaag geopend EPA

In een leegstaande kazerne bij Ingolstadt is het eerste Duitse opvangcentrum speciaal voor asielzoekers van de Balkan geopend. De regering van de deelstaat Beieren hoopt de vele migranten uit Balkanlanden die naar Duitsland komen op die manier sneller te kunnen terugsturen.  

Vier op de tien vluchtelingen die in Duitsland asiel willen vragen komen op dit moment uit landen op de Balkan. Maar mensen uit voormalig Joegoslavië, Albanië of Kosovo krijgen in Duitsland bijna nooit een verblijfsvergunning, want hun moederlanden gelden als veilig.

In het nieuwe centrum is plek voor 1500 mensen. Het is niet alleen een opvanglocatie, ook de immigratiedienst heeft er een kantoor. Dat moet ertoe leiden dat Balkan-migranten mogelijk al na een paar weken worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Plekken nodig

Nu duurt zo'n terugkeerprocedure zeker een halfjaar. Totdat de asielzoekers het onvermijdelijke bericht krijgen dat ze worden uitgewezen, moeten de Duitse deelstaten zorgen voor onderdak en een financiële toelage. De Beierse minister van Sociale Zaken Emilia Müller wil daarvan af. "We kunnen de opvangplekken goed gebruiken voor mensen die het echt nodig hebben", zegt ze.

Asielkinderen rennen door de gangen van hun nieuwe opvangcentrum bij Ingolstadt EPA

Müller hoopt dat er een ontmoedigende werking uitgaat van de nieuwe aanpak, maar alleen de speciale opvangcentra zijn wat haar betreft niet genoeg. "Om asielmisbruik tegen te gaan, moeten we de financiële regelingen voor vluchtelingen uit veilige landen beperken. Ook moeten we de lijst met veilige landen uitbreiden."

Kritiek

Beieren besloot in juli dat er speciale opvangcentra voor vluchtelingen van de Balkan moesten komen. De deelstaat kreeg daarvoor veel kritiek. Volgens de Beierse vluchtelingenraad gaat de regering eraan voorbij dat er ook op de Balkan mensen op zoek zijn naar bescherming, zoals Roma.

De eerste 240 vluchtelingen van de Balkan zijn inmiddels aangekomen in Ingolstadt. Binnenkort opent een tweede opvangcentrum in Bamberg.

STER reclame