Vanuit het Friese Burum kan Defensie het communicatieverkeer afluisteren ANP

Het College voor de Rechten van de Mens kijkt met argwaan naar de beoogde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Volgens het college leidt de wet ertoe dat alle Nederlanders afgeluisterd kunnen worden zonder dat zij ergens van verdacht worden. 

Volgens Jan-Peter Loof van het College voor de Rechten van de Mens is het probleem dat bij het nieuwe wetsvoorstel geen toestemming nodig is van een onafhankelijk orgaan, zoals bijvoorbeeld een rechter. 

"Dat is in het nieuwe wetsvoorstel niet geregeld, want het is de minister die toestemming moet verlenen", zegt Loof. "En dat is niet een onafhankelijke instantie." In Zweden, Duitsland en België is er wel een onafhankelijke instantie waaraan de diensten toestemming moeten vragen, zegt het college. 

Niet staken

De toezichthoudende instantie, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), krijgt volgens Loof niet genoeg macht om een operatie te staken. "Als een operatie bezig is, dan moet er volgens alle internationale standaarden ook onafhankelijk toezicht zijn. Maar de CTIVD kan een operatie niet tegenhouden", zegt Loof.

STER reclame