ANP

Het kabinet gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. 

Staatssecretaris Mansveld zegt in een toelichting dat door beroep aan te tekenen "zekerheid in de rechtsvorming" moet worden verkregen.  

Urgenda

De zaak tegen de Staat werd aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De Haagse rechtbank oordeelde dat Nederland de uitstoot van CO2 in 2020 met ten minste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990.

Volgens de rechtbank heeft de Staat een zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Volgens het vonnis zijn de kosten voor de te nemen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog en moet Nederland voorop lopen bij het tegengaan van klimaatverandering. 

Belangen afwegen

Mansveld vraagt zich af of de rechters de overheid wel genoeg ruimte laten om uiteenlopende belangen tegen elkaar af te wegen. Het kabinet zet ook vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het internationaal recht bij de kwestie betrekt. "Vanwege de gevolgen voor het klimaatbeleid en omdat niet uit te sluiten valt dat de uitspraak gevolgen heeft voor andere terreinen" gaat het kabinet in beroep. 

Ondanks het beroep begint het kabinet toch al met de uitvoering van het vonnis. Want het beroep heeft geen 'schorsende werking'. "Reeds lopende onderzoeken zullen bouwstenen aandragen voor aanvullende maatregelen", schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

Vertrouwen tegemoet

Urgenda ziet het beroep van het kabinet met vertrouwen tegemoet. "Het is mooi dat ze 25 procent willen verminderen, maar de rechter heeft ook aangegeven dat dit het absolute minimum is. Er moet nog veel meer gebeuren en we hopen op een versnelling", zegt directeur Marjan Minnesma.

Minnesma verwacht dat er eerst nog een debat met de Tweede Kamer komt voordat het kabinet een definitief besluit neemt. "De belofte aan de Kamer was eerst gesprek en dan een besluit", zegt de directeur. Dat debat is waarschijnlijk later deze maand.

Klimaatwetenschappers 

Twee weken geleden schreef een groep klimaatwetenschappers een open brief aan premier Rutte. Daarin staat dat een beroepsprocedure op inhoudelijke gronden in hun ogen niet haalbaar is. 

"De door de rechter opgelegde emissiereductie is bescheiden in het licht van de wereldwijd afgesproken tweegradendoelstelling", schrijven de wetenschappers. Bovendien zijn de doelstellingen volgens hen "goed haalbaar tegen beperkte kosten of mogelijkerwijs zelfs met maatschappelijke baten – nog los van de klimaatbaten". 

Mansveld in beroep tegen CO2-uitspraak

STER reclame