L1

Op een bedrijventerrein in Mook bij Nijmegen is het lek in een tankwagen met zoutzuur vrijwel onder controle. In de tank zit een scheurtje van 2 centimeter, zegt de brandweer. 

Het zoutzuur in de tank wordt overgepompt naar opslagtanks van het bedrijf waar de auto staat. Dat karwei is volgens de brandweer rond 13.00 uur geklaard. Het gevaar voor de omgeving moet dan helemaal zijn verdwenen.

Vanochtend werd op het bedrijventerrein het lek ontdekt. Er ontstond boven het bedrijventerrein een gifwolk. Die wolk is grotendeels verdwenen maar uit voorzorg legt de brandweer nog een waterscherm rond de tankwagen.  

Omwonenden moeten nog even ramen en deuren gesloten houden. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Cuijk werd stilgelegd, maar is inmiddels weer op gang gekomen. Ook rijksweg N271 en een straat bij een lokale voetbalclub werden afgesloten.

Volgens een woordvoerder zijn er geen klachten van omwonenden over stank of ademhalingsproblemen gekomen. 

Vrachtwagen lekt zoutzuur in Mook

Hoe het lek is ontstaan is nog onduidelijk. Ook is niet zeker hoeveel zoutzuur in de tankwagen zit. Vooralsnog gaat de brandweer uit van 20 kuub zoutzuur. 

Zoutzuur kan gevaarlijk zijn. Bij contact met zoutzuur kunnen zware brandwonden ontstaan, die al snel onherstelbaar zijn.

Wanneer zoutzuur in contact komt met water ontstaat een chemische reactie, waarbij veel damp vrijkomt. Die damp bevat gevaarlijke stoffen. Bij inademing kan longoedeem ontstaan en dat is dodelijk. 

STER reclame