Nieuwkomers op de postmarkt, zoals Sandd en Selekt Mail, hoeven nieuwe strengere regels nog niet per 1 januari in te voeren.

Omdat deze bedrijven met stukloon werken en minder mensen in vaste dienst nemen, klaagt TNT Post over oneerlijke concurrentie. De regeling die wordt voorbereid, houdt in dat nieuwe aanbieders medewerkers een vast dienstverband moeten geven.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken had toegezegd dat er nog dit jaar met de sector afspraken zouden worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van postbezorgers. In de Tweede Kamer zei Bleker dat dit niet lukt. De Kamer stemt in met uitstel.

Gedwongen

De staatssecretaris wacht op een advies van Ruud Vreeman, die de hele sector onder de loep neemt. Vreeman komt in de eerste week van januari met zijn advies.

TNT heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een reorganisatie, waardoor zo'n 2400 werknemers gedwongen worden ontslagen. De komst van nieuwe concurrenten is een van de redenen dat TNT het met minder mensen moet doen.

STER reclame