Een voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor het kopen van een huis of het aflossen van een hypotheek ANP

De regeling voor het belastingvrij schenken van geld wordt uitgebreid. Vanaf 2017 geldt een maximum van 100.000 euro. De schenker en de ontvanger hoeven over dat bedrag geen belasting te betalen, zo melden Haagse bronnen. 

Voorwaarden zijn dat het geld wordt gebruikt voor het kopen van een woning of aflossen van een hypotheek, en dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Je mag als ontvanger maar één keer in je leven gebruikmaken van dit belastingvoordeel.

Tot 1 januari 2015 gold er een soortgelijke, maar tijdelijke, vrijstelling voor schenkingen van een ton. Daar komt deze blijvende regeling voor in de plaats. 

De andere regelingen voor belastingvrij schenken blijven bestaan voor zover deze uitbreiding ze niet overbodig maakt. Het gaat bijvoorbeeld om giften van grootouders aan hun kleinkinderen. Hierbij geldt een vrijstelling van zo'n tweeduizend euro per jaar.

STER reclame