ANP

Werkende mensen willen meer controle over hun pensioen. Slechts 13 procent van de werknemers in loondienst zegt nu voldoende invloed op zijn eigen pensioen te hebben. Van de zelfstandigen zegt 33 procent dat. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Zelf risico bepalen

Bijna driekwart van de ondervraagden wil zelf kunnen kiezen met hoeveel risico zijn of haar pensioengeld wordt belegd. 71 procent wil kunnen sparen voor een vervroegd pensioen. Daarnaast wil 60 procent zeggenschap over in welke bedrijven wordt belegd (bijvoorbeeld niet in wapenfabrikanten) en 56 procent wil zelf kunnen beslissen welk deel van zijn loon naar zijn pensioen gaat. 

Geen individuele regeling

Toch wil slechts een op de vijf van de ondervraagden een individuele pensioenregeling waarbij je voor je eigen pensioen spaart. Het nadeel van een individuele regeling is dat tegenvallers in beleggingen direct tot een flink lager pensioen kunnen leiden. Bij collectieve pensioenregeleing worden tegenvallers gespreid over alle deelnemers, bijvoorbeeld over verschillende generaties.

Het kabinet wil het pensioenstelsel aanpassen, zodat de premies van jonge werknemers niet meer gebruikt worden voor de pensioenopbouw van oudere werknemers.

Maar het kabinet ziet daarbij niets in een volledig individuele pensioenregeling, omdat verslechteringen op de financiële markten te snel tot fors lagere pensioenen kunnen leiden. 

Pensioendialoog

Het onderzoek van het SCP is een onderdeel van de Nationale Pensioendialoog, die moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Het belangrijkste uitgangspunt van het kabinet is dat ook in het nieuwe systeem een mate van collectiviteit blijft bestaan. Maar er moet ook meer ruimte komen voor maatwerk en keuzevrijheid.

STER reclame