Administratie van het persoonsgebonden budget ANP

Het lukt veel gemeenten niet om op tijd alle mensen met een persoonsgebonden budget opnieuw te beoordelen, staat in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan staatssecretaris Van Rijn. Zij willen meer tijd krijgen om zo'n beoordeling zorgvuldig te doen.

Van Rijn heeft begin augustus de deadline voor de herbeoordelingen plotseling een paar maanden vervroegd. Daardoor worden de problemen alleen maar vergroot, stelt de VNG.

Bijna alle mensen met een persoonsgebonden budget moeten dit jaar nog van de gemeente horen of en hoe ze hun pgb houden. Het gaat om ongeveer 120.000 gevallen. Dossiers die worden aangepast, moeten via de gemeente weer naar de Sociale Verzekeringsbank worden gestuurd. 

Van Rijn zegt dat dit opnieuw tot problemen met uitbetalingen leidt als gemeenten het op het einde van het jaar laten aankomen. Hij wil daarom dat gemeenten er haast mee maken en voor 1 oktober klaar zijn.

Averechts

Gemeenten vinden dat onzin, en vrezen een averechts effect. Ze denken dat de vervroeging van de herbeoordelingen risico's met zich meebrengt, omdat individuele gevallen niet meer zorgvuldig worden bekeken. 

De VNG zegt dat de herbeoordelingen leiden tot extra werk voor de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank. Ander werk blijft daardoor liggen en het risico op uitbetalingsproblemen wordt groter. 

Halsoverkop

De gemeente Den Haag moet bijvoorbeeld alle 930 mensen van wie de indicatie afloopt, nog beoordelen. Dat zou allemaal tussen september en december gebeuren. Nu moet de gemeente halsoverkop meer personeel zoeken en eerder beginnen. Eindhoven heeft een aantal indicaties al wel opnieuw bekeken, maar is ook geïrriteerd. “We vinden het geen manier van doen om midden in de zomer met de nieuwe deadline van 1 oktober te komen”, aldus een woordvoerder. De gemeente wijst er ook op dat veel indicaties pas aflopen op 31 december.

Rotterdam zegt dat gemeenten de handen al vol hadden aan alle uitbetalingsproblemen van het afgelopen jaar. “Wij zijn eerst aan de slag gegaan met het herstellen van allerlei administratieve fouten omdat we het belangrijk vinden dat de mensen die nog geen uitbetaling ontvingen zo snel mogelijk werden geholpen. De herbeoordeling van de pgb's is belangrijk, maar was dus niet onze eerste prioriteit.”

Extra termijn

Belangenvereniging Per Saldo benadrukt dat gemeenten al klaar hadden moeten zijn voor 1 oktober. "Als bijvoorbeeld het tarief van iemand wijzigt, moet die persoon ook de tijd hebben een zorgverlener voor dat tarief te vinden, en de SVB moet die wijziging nog doorvoeren. Als je huidige indicatie afloopt en er nog geen nieuwe beoordeling ligt, dan krijgen budgethouders simpelweg geen geld."

Per Saldo wijst erop dat gemeenten of klaar moeten zijn voor 1 oktober, of administratief moeten verlengen. Dat houdt in dat ze een extra termijn nemen voor de herbeoordelingen in het nieuwe jaar. Probleem is alleen dat gemeenten met de herbeoordelingen hopen te bezuinigen, omdat ze dat ook moeten, en dan voor die periode nog het oude budget moeten betalen, zegt een woordvoerder van de VNG. "Daarover moeten we dan met het Rijk in gesprek."

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar researchredacteur zorg Ardi Vleugels: ardi.vleugels@nos.nl

STER reclame